–⁠ Vi klarer oss best når vi klarer oss sammen


Boligmarkedet er ofte et godt barometer for aktivitet og optimismen i en by, og som eiendomsmegler får jeg følge dette daglig året gjennom. Status for 2023 i Alta er at til tross for økonomiske svingninger og et ustabilt rentebilde, har antallet solgte boliger i år vært på linje med fjoråret. Dette vitner om en vedvarende tro på fremtiden og vekst i vårt samfunn.

(Gjengitt med tillatelse fra Kronstadposten)

Med renten som stadig har sneket seg oppover har mange av oss kjent på litt ekstra økonomisk usikkerhet, men vi har også opplevd øyeblikk av samhold og fremgang. Som vi ser tilbake på 2023, ser vi et år med både fremgang og utfordringer. Inspirert av det afrikanske ordtaket «Det tar en hel landsby å oppdra et barn,» tror jeg også det kan sies at «det tar en hel landsby å utvikle og bevare en landsby.» Organisasjonen Hjerterom, Alta matstasjon, Samfunnsløftet, og Alta kraftlag sin markering av jubileumsåret er stjerne eksempler på beste praksis.

I år har vi også sett at selv sterke og etablerte bedrifter kan møte vanskeligheter. Noen har dessverre måttet stenge dørene, og dette har ført til ekstra utfordringer for mange i vårt samfunn med uventet arbeidsledighet, som også er en påminnelse om de kalde dagene i livets syklus. Disse hendelsene minner oss om at ingen er immune mot livets oppturer og nedturer. Som et samfunn må vi løfte blikket og være der for å støtte de som trenger det, enten det er med en oppmuntrende high five eller praktisk hjelp.

Og selv om det er en del av spillet at man noen ganger feiler, må vi huske på at bak hver virksomhet er det stort sett mennesker med ambisjoner og gode intensjoner på vegne av noe større enn seg selv. Vi lever alle i det samme glasshuset på en eller annen måte så lenge vi lever, og det er viktig å huske på vår felles sårbarhet, spesielt i slike perioder vi er innom nå for mange.

Likevel, midt i disse utfordringene, har man også sett en sterk ånd av samhold og utholdenhet i Alta. Virksomheter som satser, frivillige og hver enkelt innbygger bidrar til å gjøre Alta til et sted hvor vi ikke bare overlever, men trives og vokser sammen, gjennom alle årstider.

Det er også på sin plass å applaudere alle de frivillige som holder hjulene i gang – enten det er i idrettslaget, grendelaget eller andre organisasjoner som måler avkastning i lykke. Store byer bygger seg selv, men mindre byer som Alta bygges som regel i lett motvind og da hjelper det på med grit mentaliteten og dugnadsåden som spirer og gror i Nordlysbyen.

Vi klarer oss best når vi klarer oss sammen.

Så mens vi reflekterer over utfordringene og lyspunktene i 2023, la oss bruke tampen av året til å minne hverandre om evnen og viktigheten til å stå sammen og støtte hverandre. Og husk; Det er ofte i de små øyeblikkene vi gjerne finner de største gledene.

Med dette ønskes et fortsatt godt år og ser med håp og optimisme frem til hva 2024 vil bringe.

Daniel André Adamsen
Eiendomsmegler med hjerte for Alta