Kjøpe eller selge først?

Spørsmålet er oppe til diskusjon blant boligselgere hver eneste dag, men hva er best for deg og din situasjon? Vi har samlet både fordeler og ulemper med begge. 

Selge bolig først:

Fordeler
Økonomisk trygghet: Ved å selge først vet du nøyaktig hvor mye penger du har tilgjengelig for ditt neste boligkjøp. Dette gir deg en klar økonomisk ramme og kan forhindre at du overstrekker budsjettet. Samtidig slipper du å bekymre deg for å måtte selge boligen raskt for å møte betalingsfrister på den nye boligen. 

Ulemper
Midlertidig bolig: Du kan ende opp med å måtte finne et midlertidig sted å bo hvis du ikke finner en ny bolig raskt nok etter salget, som igjen kan innebære både unødvendig stress og ekstra kostnader. Du må også ta høyde for svingninger i markedet; går markedet oppover mens du venter på å få solgt kan du ende opp med å betale mer for en ny bolig enn forventet.

Kjøpe Først

Fordeler
Du slipper stresset med å finne en midlertidig bolig, noe som kan være spesielt viktig hvis du har familie eller spesielle behov. Samtidig får du tid og ro til å finne boligen du vil kjøpe, og kanskje du lander selve drømmeboligen. Det kan også være en fordel hvis du planlegger å kjøpe en billigere bolig enn den du skal selge, eller hvis du har økonomisk rom til å tåle høyere kostnader i en periode.

Ulemper
Økonomisk risiko: Å kjøpe før du selger kan være risikabelt hvis du ikke får solgt den nåværende boligen raskt nok eller til forventet pris, som igjen kan føre til dobbelt boliglån i en periode. På en annen side kan du føle deg presset til å akseptere et lavere bud på din nåværende bolig hvis du allerede har kjøpt en ny og må dekke kostnadene.

Følg med på markedet

I tillegg til din økonomi og risikovilje, spiller markedet en rolle i denne avgjørelsen. I et selgers marked, hvor etterspørselen er høyere enn tilbudet, kan det være lurt å kjøpe først. Derimot vil det i et kjøpers marked, hvor det er mange boliger tilgjengelig og færre kjøpere, kunne være bedre å selge først for å unngå risikoen for å sitte med to boliger. Kontakt oss gjerne om du ønsker råd og bedre forståelse av markedet akkurat nå.