Positiv boligutvikling i Alta

Den siste igangsettingsstatistikken fra SSB viser at det er betydelige regionale variasjoner i boligbyggingen i Nord-Norge. Mens nasjonal boligbygging opplever en nedgang på 17 prosent for 3.kvartal 2023, viser det seg at enkelte kommuner skiller seg positivt ut – deriblant Alta. Ikke overraskende er det by-kommuner som dominerer boligbyggingen i Nord-Norge, og står for 72 […]

Svak utvikling i boligprisene i oktober

Boligprisene sank med 1 prosent i oktober 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent. Så langt i 2023 har boligprisene i Norge steget med 2,6 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 370 018 kroner ved utgangen av oktober. – Fortsatt høy rente og signaler om nye rentehevinger i desember påvirker […]

Slik sikrer du energimerking av boligen

Alle som skal selge eller leie ut bolig, må energimerke boligen og få en energiattest. Nye boliger skal alltid være energimerket.  Etter boliglån og vedlikehold, er strømutgifter den største utgiften i en husholdning. Energimerkingen vil også ha en direkte innvirkning på hvordan markedet vurderer boligens kvaliteter, og derav også hvor mye folk er villige til […]