Dette må du vite om tilstandsrapport

Når en bolig skal legges ut for salg, bør den ha en tilstandsrapport. Her finner du en sjekkliste for hva denne skal innebære.

Denne rapporten er en teknisk vurdering av boligen, foretatt av en bygningssakkyndig. Den beskriver avvik fra byggeforskriftene og forteller om boligens tilstand og vedlikeholdsbehov.

Trygghet for kjøper og selger

Minimumskravet for hva som skal komme frem i tilstandsrapporten defineres i  forskriften til avhendingsloven. Formålet med forskriften er å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp. 

Kravene må innfris for at rapporten er godkjent og skal brukes som en del av salgsdokumentene. Forskriften gir også tydelige instrukser for hva den bygningssakkyndige skal vurdere og hvordan flere av undersøkelsene skal gjennomføres.

– Tilstandsrapporten gir en trygghet for selger og kjøper. Forhold av større viktighet trekkes frem av en objektiv og ekstern aktør. I tillegg vil det som står skrevet i tilstandsrapporten anses å være kjent for kjøper, og gir derfor ingen reklamasjonsrett så lenge avviket er presisert i rapporten, sier Mia Benedicte Lund, eiendomsmegler og fagansvarlig hos Partners Eiendomsmegling Alta.

Dokumenter utført arbeid

Det er kritisk at du som selger er til stede når bygningssakkyndig kommer på befaring. På den måten kan du svare på spørsmål og opplyse om det du kjenner til om boligens tilstand.

–       I tillegg er det en fordel om du kan dokumentere oppussingsarbeid og andre utbedringer som du har foretatt i boligen. Det anbefales da å vise frem alt av kvitteringer, fakturaer og øvrige dokumentasjon på foretatt arbeid. Jo mer du kan dokumentere for, jo grundigere blir tilstandsrapporten, presiserer Lund.

Dette skal fremkomme i tilstandsrapporten, i henhold til lovforskriften:

 • Hvordan undersøkelsen av eiendommen skal skje
 • Byggteknisk tilstand
 • Undersøkelse av våtrom og kjøkken (gulv, avløp og vannrør)
 • Innvendig vann- og avløpsrør
 • Varmtvannsbereder, vannbåren varme og varmesentraler
 • Ventilasjon
 • Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak
 • Loft, yttervegger, vinduer og ytterdører
 • Balkonger, verandaer og lignende
 • Krypkjeller og rom under terrenget
 • Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet
 • Elektrisk anlegg og samsvarserklæring
 • Dokumentasjon på håndverkstjenester og oppmåling av areal
 • Lovlighetsmangler, brannceller og forhold som kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet
 • Resultatet av undersøkelsen og anslag på utbedringskostnader
 • Fastsetting av tilstandsgrad