Flytende eller binde renta?

Vi har opplevd rekordlav rente i Norge i lang tid, noe som har gjort at boligmarkedet i Norge går bra. Mange nordmenn har kjøpt seg ny bolig, men rentefesten varer ikke evig. Norges Bank har signalisert at vi kan få en renteheving denne høsten. Hva betyr dette for deg som boligkjøper?.

Det har vært gode tider for boligkjøpere den siste tiden med lave boliglånsrenter. Boligmarkedet har vært hett, men de siste par månedene har temperaturen gått noe ned og normalisert seg etter flere måneder med økte boligpriser.

Norges Bank har sagt at renta skal opp, og vi kan kanskje se det første rentehoppet denne høsten. Akkurat nå lurer kanskje noen på: Bør jeg binde renta, eller holde meg til den flytende?

Når den flytende renta er så lav som den er i dag, betyr dette at fastrenta heller ikke er skremmende høy. I følge denne nettsiden kan du følge med hvilke banker som tilbyr den laveste fastrenten til enhver tid. Her kan du finne tilbud på å binde renta enten i 3, 5 eller 10 år.

Tåler du 5% renteøkning?

Når renta er lav, endres forbruksmønsteret vårt. Vi får mer penger å rutte med, og kanskje forbruket øker. Når renta går opp, kan dette bety at flere må endre livsstil. Noe som muligens er utfordrende for mange.

Så hvor høy rente kan du tåle? Når du går til banken for å søke om lån, skal de ta høyde for at renten kan øke med 5 prosentpoeng. Det vil si, at hvis renta på lånet i dag ligger på 2, 5 prosentpoeng, vil banken gjøre en vurdering om du er i stand til å betjene et lån på 7, 5 prosent. Så dersom du i dag har lånt 4 millioner til 2, 5 prosent, og renta går opp med 5 prosentpoeng, betyr dette en månedlig ekstrakostnad på 12 164,- kroner.

Forutsigbarhet ved å binde

Det vanligste argumentet for å binde renta, er at man får forutsigbarhet. Det er som regel før et varslet rentehopp at man velger å binde renta. Men når renta har vært såpass lav de siste årene, er det ikke så mange som synes dette har vært hensiktsmessig. I følge SSB (1. kvartal 2021) har kun 1,3 % av låntakere bundet renten på 3-5 år. Flytende rente har helt klart vært foretrukket.  

Et av argumentene for at noen velger å ikke binde renta, er at de da risikerer å gå glipp av lavere månedskostnader dersom renta skulle gå ned. Men slik rentenivået er i dag, skal det mye til for at den flytende renta skal gå ytterligere ned. Og da er det kanskje ikke så dumt å binde renta? Det er vanskelig å spå 3 – 10 år frem i tid. Selv om de fleste økonomene tror at renta skal holde seg lav i lang tid fremover, har de tatt feil før – og da kan en fastrente gi deg den forutsigbarheten du trenger.

Flytende rente gir fleksibilitet

Den flytende renta har holdt seg svært lav i lang tid nå, og det har lønt seg. Tidligere kunne man spare opptil 0,5 – 1 prosentpoeng ved å velge flytende rente mot en fastrente. Dette gapet er mindre nå.

Dersom du skulle få redusert inntekt eller av annen grunn vil slite med å betjene lånet, er det enklere å be om avdragsfrihet for en periode dersom du har flytende rente. Dette er ikke like enkelt om man har fastrente: Da må du søke om avdragsfrihet, om lånebeløpet er innenfor 60 % av boligens verdi. Og selv da gjelder særskilte tilfeller som for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd/skilsmisse eller sykdom.

Et annet alternativ, er å dele lånet opp i to, hvor den ene delen har fast rente og den andre delen har flytende rente. Ulempen her kan være at kanskje banken din tar to etableringsgebyrer og trekker termingebyr på begge. 

Uansett hvilken løsning du føler er best for deg, vil vi uansett anbefale deg å gjøre grundige undersøkelser og høre med flere banker. Er du på jakt etter en bolig og har spørsmål om lån og finansiering, ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg på vei.