Hva bør man huske på ved overtakelse av bolig?

Når du har kjøpt deg en bolig, er det viktig at man sjekker den godt før overtakelse. Dersom du oppdager feil eller mangler, skal du si ifra med en gang. Vi gir deg noen innspill på hva du bør tenke på ved overtakelse av din nye bolig.

Å tre inn i din nye bolig er en spesiell opplevelse. Dette skal bli ditt nye hjem, hvor du skal bo og trives. Alt som gjenstår er å signere protokollen fra den tidligere eieren, og alt er ditt. Allikevel lønner det seg å ta en ordentlig sjekk før du skriver under. Om du oppdager feil eller mangler etter signering, som du burde oppdaget på overtakelsen, kan du ikke lenger klage.


Skal være ordentlig vasket

Dagen før overtakelse får du en SMS med link til en elektronisk overtakelsesprotokoll.


Tidspunkt for overtakelse skal være oppført i kontrakten, og sett gjerne av minst en til to timer for gjennomgåelse.


Det lureste er å bruke en telefon, og det anbefales at selger bruker linken som er mottatt pr SMS. Ved å følge linken vil dere bli ledet gjennom de ulike delene av overtakelsen, som for eksempel rengjøring, overlevering nøkler, overføring av strøm m.v.


Når overtakelsen er gjennomført velger dere ønsket signeringsmetode og signerer på selgers telefon for hånd eller via Bank-ID. Kopi av overtakelsesprotokollen sendes direkte til kjøper og til megler så snart dere trykker fullført. Det lønner seg å sjekke ordentlig før du signerer. For eksempel skal rommene være ordentlig vasket ut – altså en skikkelig vårrengjøring innendørs. Dette inkluderer vask av garderobeskap og kjøkkenskap. I boder og garasjer holder det med at man feier.


Om det er ønskelig, og det er praktisk mulig, kan megler bistå ved overtakelsen. Fordelen ved at eiendomsmegleren er til stede, er at man kan få svar på eventuelle spørsmål der og da.


Ved overtakelsen skal dere gå igjennom alt i boligen. Boligen skal overtas i besiktiget tilstand, hvilket betyr at den skal være i samme stand som den hadde under visningen. Samtidig skal alle møbler være ute – med mindre noe annet er avtalt. 1. januar 2020 ble det innført nye regler om hvilket løsøre som skal følge med – og ikke. Her kan du lese mer om dette.


Ikke glem strømmen

Det er viktig at selger ikke sier opp strømmen før overtakelse. Kjøper skal heller ikke bestille dette på forhånd. Strøm skal leses av, avbestilles og bestilles på overtakelsen. Strøm er et eget punkt i den elektroniske protokollen og løsningen er integrert opp mot de ulike strømleverandørene. Oppsigelse og bestilling skjer i samme operasjon på overtagelsen. Det er ingen bindingstid og kjøper står fritt til å bytte strømselskap umiddelbart etter strøm er sikret og overført til kjøper.


Husk nøklene!

Selgeren skal selvsagt overlevere alle nøkler til boligen. Det er ikke bare inngangsnøkkel, men også eventuelle nøkler til garasje, dører innomhus og boder.


Til slutt signerer man protokollen. Det er viktig at du er nøye når dere går igjennom denne. Skriv tydelig og vær sikker på at dere har gått igjennom alle punktene. I det nøkkelen er overlevert og overtakelsesprotokollen er signert og sendt inn er det kjøperen som har overtatt boligen. Kjøper har nå full råderett over boligen, og kan begynne boligdrømmen.


Eventuelle mangler

Den vanligste klagen er at det ikke er rengjort ordentlig ved overtakelse. Dette kan løses ved at selger får en sjanse til å rengjøre boligen ordentlig – vanligvis bør dette gjennomføres i løpet av neste dag.

Hvis ikke, kan kjøper få beløpet det ville kostet å vaske boligen, trukket av kjøpesummen. Dette føres inn i protokollen. Det samme gjelder eventuelle løsøre som skulle fulgt med boligen, men som ikke er det.

Oppdager man større skader, eller andre momenter som gjør at selger og kjøper er uenige, kan pengene holdes tilbake. Dette kan enten kjøper ensidig kreve, eller begge parter kan være enige. Dette må da skrives i overtakelsesprotokollen. Pengene vil da ikke utbetales til selger, men blir stående på eiendomsmeglerens klientkonto til problemet er løst, eller partene er blitt enige om en løsning. All uenighet eller tvister må dokumenteres.

Penger inn på konto

Før kjøper kan overta bolig, må kjøpesummen være betalt på eiendomsmeglerens klientkonto. Etter dette tar det ca 14 dager til selger har fått pengene for salget. I løpet av denne tiden skal skjøter tinglyses og sendes til Kartverket og overtakelsesprotokollen sendes til oppgjørsavdelingen til meglerkontoret.

Kilder: Huseierne, Nef.no