Kjøpe bolig for utleie?

Slik prisutviklingen på eiendom har vært flere steder i Norge de siste årene, er det sikkert en del som er fristet til å investere i en bolig nummer to – både som investeringsobjekt og til utleieformål. Men husk at det er en rekke ting du bør ta med i beregningen. Partners Eiendomsmegling gir deg noen pekere.


Verdien på boliger i Norge har hatt en jevn stigning de siste 10 årene – spesielt i byene, og for de som har kommet seg inn på boligmarkedet har dette vært en meget god investering. Dersom du sitter og vurderer å kjøpe en bolig nummer to og tenker på å leie denne ut, er det uansett et par ting man bør huske på.


Du må fortsatt ha 15% egenkapital

– Det første du må tenke på, er om du har råd til dette, understreker Daniel André Adamsen hos Partners Eiendomsmegling i Alta. – Det er ikke gitt at leieinntekter alene er nok til å dekke de utgiftene man har ved kjøp av en bolig. I alle fall ikke på kort sikt.


Skal man kjøpe en sekundærbolig, så må du ha 15% av boligens verdi i egenkapital. I tillegg kommer dokumentavgiften på 2,5%. Her kan du for øvrig stille verdier i egen bolig som sikkerhet dersom du velger å låne hele beløpet av banken. Totalgjelden din kan ikke utgjøre mer enn fem ganger din inntekt, men her kommer jo også leieinntektene med i bildet.


I tillegg må man ikke glemme at formuesverdien og skattegrunnlaget for en sekundærbolig ligger høyere enn en primærbolig: For 2020 og 2021 settes formuesverdien av sekundærboliger til 90 prosent av boligverdien. (For primærboliger settes formuesverdien til 25 prosent av boligverdien).


Normalt vil opplysninger om boligens areal, byggeår og type bolig, fremgå av skattemeldingen.


– Det kommer jo an på hva slags bolig man kjøper, forteller Adamsen. – Jo eldre boligen er, jo større er sjansen for at vedlikeholdskostnadene øker. Så det er viktig at du er nøye når du er på befaring av et potensielt nytt objekt. Skulle det dukke opp fukt eller andre store skader, kan dette bli en kostbar affære. I tillegg må man ta høyde for fellesutgifter, forsikringer og eventuelle andre kostnader.


Boligpriser øker mer enn leieprisene


I dag har vi lav rente, men man må ta høyde for at dette kan endre seg i fremtiden, og man må justere leieprisene deretter. Nettsiden Smarte penger har en ganske fin oversikt over gjennomsnittspriser utleieleiligheter i de største byene i Norge.


Men for mange er det ikke selve leieinntekten som skal være mest lønnsom – det er verdiøkningen på boligen, og de siste årene har det vist seg at verdiøkningen på eiendom har vært meget god flere steder.


Ser man på verdiøkningen på eiendom i Norge, så var prisstigningen i 2020 på 8,7%. Selv om det ikke finnes nasjonale statistikker på gjennomsnittlig leiepriser i Norge, så var det i Oslo en økning på 1,9% i 2020.


Så selv om man kanskje ikke tjener seg rik på leieinntekter, så kan det være en god investering i fremtiden. Enten til deg selv eller dine barn.


Kilder: SmartePenger.noPengeverkstedet.noSkatteetaten.