Velg riktig håndverker

Skal du bygge nytt eller pusse opp boligen din? Vi gir deg noen tips om hva du bør tenke på når du skal velge håndverker.

Det finnes mange dyktige håndverkere her i Alta, men samtidig stor konkurranse om oppdragene. For å unngå konflikter og dårlig utført arbeid, kan det være greit å følge disse stegene:

Lag en oppdragsbeskrivelse

Gi en tydelig beskrivelse av oppdraget du ønsker å få utført, og legg gjerne ved tegninger og bilder. Detaljer om mål, tidsramme og hvor oppdraget skal utføres er nødvendig å få med. Be om fast pris eller prisoverslag. Få med kontaktinformasjon og be om svar innen en bestemt dato. Oppdragsbeskrivelsen danner grunnlaget for anbudskonkurransen du kan gjennomføre, og gir føringer for pris og det endelige resultatet.

Få inn flere tilbud

Har du en god og presis oppdragsbeskrivelse, blir det enklere å sammenligne tilbudene du henter inn. Du bør kontakte flere håndverkere, slik at du har flere tilbud å sammenligne med. Oppdragsbeskrivelsen kan eventuelt legges på de ulike anbudsportalene som finnes, som for eksempel mittanbud.no eller du kan kontakte direkte ulike håndverkere her i Alta.

Foto: Unsplash

Sjekk referanser

Når du skal velge håndverker er det viktig å sjekke referansene til de du får tilbud fra. Snakk også med venner og bekjente for å høre deres erfaringer før du tar et valg.

I tillegg til referansesjekk bør du sjekke den offisielle informasjonen om firmaet:

Er selskapet registrert i Enhetsregisteret (www.brreg.no), og er økonomien tilfredsstillende. Dersom jobben er søknadspliktig, må du sørge for at firmaet har tilstrekkelig godkjenning. Mer informasjon finner du hos Direktoratet for byggkvalitet.

Skaff deg kunnskap om de faglige kvalifikasjonene til håndverkeren. Spør om mesterbrev, og sjekk kompetanse.

Skriv en tydelig kontrakt

En god kontrakt vil sammen med oppdragsbeskrivelsen, være til hjelp for å få dokumentert rettighetene og pliktene som du og håndverkeren påtar dere. Få med momenter som pris, oppstart, framdrift, ferdigstillelse, betalingsbetingelser, dagmulkt osv. Pass på at dere definerer ansvarsfordeling mellom deg og de ulike aktørene.

Kontrakt for kjøp av håndverktjenester kan du laste ned her

Dokumenter arbeidet underveis

Følg opp arbeidet underveis. Ta gjerne bilder av oppbygging av vegger etc, det kan være nyttig i senere situasjoner. Sørg også for at håndverkeren dokumenterer arbeidet som gjøres.

Dersom det blir behov for å gjøre arbeid som ikke er tatt med i oppdragsbeskrivelsen, må dere avtale dette særskilt. Sørg for at du får pris på tilleggsarbeidet, og at dere blir enige om hva som må gjøres. Gjør også dette skriftlig.

Unngå forskuddsbetaling og kontanter

Betaler man på forskudd, mister man muligheten til å holde tilbake penger dersom oppdraget utføres mangelfullt eller blir forsinket. Å betale kontant, medfører stor risiko for skatte- og avgiftsunndragelse. Som kjøper av håndverkertjenester kan du bli medansvarlig for skatt og moms som håndverkeren unndrar hvis vederlaget for oppdraget utgjør mer enn 10 000 kroner.

Kilder:

Forbrukerradet.no

Huseierne.no

Smartepenger.no