Derfor bør du bruke elektriker

Det er mange ting i boligen du kan gjøre selv for å spare penger. Når det gjelder det elektriske anlegget er det best å overlate dette til sertifiserte fagfolk.

Mange boligeiere vil kanskje tro at det er penger å spare på for eksempel å legge varmekabler selv, og deretter få en faglært elektriker til å koble dem på det elektriske anlegget i etterkant. Men ikke-faglærte har verken lov til å legge, montere eller koble til fastmonterte varmekabler. Det er bare fagfolk som kan gjøre dette, opplyser Sikker Hverdag.

Unngå forsikringssmell
Er ikke arbeidet fagmessig utført, kan du få varmegang, som igjen kan lede til brann. Med andre ord – overser du reglene, kan det ikke bare være farlig, men også bli veldig dyrt. For dersom forsikringsselskapet kan bevise at en skade skyldes at det har vært ikke-faglærte på ferde, risikerer du avkortning av forsikringen. I verste fall vil ikke forsikringsselskapet dekke noe.

Unngå vennetjenester
Hvis det elektriske anlegget svikter kan det være fristende å be en elektriker om en vennetjeneste for å spare noen kroner. Dette er imidlertid ingen god ide. For at arbeid hos andre skal være lovlig må jobben gjøres og dokumenteres av en registrert elvirksomhet. Elektrikeren du kjenner kan gjerne være ansatt der, men det er selve virksomheten som må påta seg jobben. Dette er for å sikre deg som forbruker, både i forhold til el- og brannsikkerhet – og juridisk, skulle det oppstå skader og problemer i etterkant.

Husk samsvarserklæring og dokumentasjon
En samsvarserklæring på et elektrisk anlegg er et dokument som viser at anlegget er utført i samsvar med forskriftenes krav. Den installasjonsvirksomheten som utfører arbeidet, skal alltid levere dokumenter til eier av anlegget. Eier av anlegget plikter å ta vare på dokumentene i hele anleggets levetid. Dokumentene skal være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelse og ved Det lokale eltilsynsets (DLE) kontroll av anlegget.

Men hva kan du så gjøre selv hjemme?

Hovedregelen er at når det gjelder elektrisk arbeid, kan du gjøre de mindre jobbene selv. Ifølge Sikker Hverdag kan du for eksempel:

– Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

– Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.

– Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25 A, med og uten jording.

– Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.

– Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.

– Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

Arbeider som ikke står på denne lista, må du overlate til fagfolk.

Kilder: Sikkerhverdag,Elsikkerhetsportalen
Foto: Getty Images