Hva betaler du for ved et boligsalg?

Årsaken til at det varierer i pris:
Prisen på salget av en bolig er avhengig av størrelsen, geografisk område, konkurransesituasjonen blant eiendomsmeglerforetakene, markedsandel og erfaringen til den enkelte megler. Det kan også avhenge av om du velger provisjon av salgsum eller timepris. Totalpris kan også øke hvis det tar lang tid å selge boligen. Du kan også regne med at man har større forhandlingsrom jo dyrere boligen er.

Dette er hva du betaler for
Erfaring og ekspertise på salg av boliger. Du vil få rådgivning på salgstidspunkt, strategi og markedsføring. Den vanskelige budrunden blir avholdt av en profesjonell aktør, som har gjennomført utallige budrunder tidligere. Eiendomsmegleren vil også ha alternative planer hvis boligen ikke blir solgt etter første visning. Du sparer tid fordi du har et profesjonelt apparat i ryggen, med ferdigforhandlede produkter du kan benytte deg av. I tillegg gir det trygghet, ofte rundt tunge juridiske problemstillinger, å ha noen å snakke med. Nettverket til megleren og kundelistene til meglerforetaket vil kunne bidra som et supplement til tradisjonell markedsføring.


Risikoen øker hvis du velger å selge selv
Gjør du det selv kan du risikere at du velger feil strategi fordi du ikke har gjort det før. Salget kan trekke ut i tid og du kan ende med å snuble i budrunden. Kanskje du til og med går med en klump i magen gjennom hele prosessen fordi du er usikker på om du burde ha valgt en profesjonell eiendomsmegler.


Ekstrakostnader
Det tilkommer alltid noen faste utgifter som innhenting av informasjon fra kommune, kartverk og forretningsfører. I tillegg må man regne med direktekostnader til markedsføring. Tidligere var det gjerne avisannonser, nå er det digital markedsføring som står for brorparten av markedsføringen. Mange ønsker også ekstern takst, tilstandsrapport og kanskje en eierskifteforsikring. Det som tilkommer fra meglerfortaket er tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar, som kan variere mellom de ulike foretakene.