Alta: 310 solgte boliger på det åpne markedet i 2023

Selv med økte renter og kostnader, har boligmarkedet i 2023 nærmest vært å regne som et normalår, i følge eiendomsmegler Daniel André Adamsen hos Partners Eiendomsmegling.

På det åpne markedet har det blitt gjennomført 310 salg, mot 305 året før. Tar man med alle overdragelser, var det totalt 459. Omtrent halvparten utgjorde leiligheter, mens resten var eneboliger eller rekkehus. Ifølge Daniel tok det i gjennomsnitt 48 dager å selge en bolig, ekskludert fritidsmarkedet, som kan variere fra én måned til flere år.
– I den grad vi merker et tregere marked, er det spesielt knyttet til fritidsbolig. Hytte er luksus, og dermed noe som lett kuttes hvis økonomien blir trangere, forteller Adamsen.

Snittprisen for enebolig i 2023 var 4,8 millioner, med omkring 33.000 kr per kvadratmeter. Året før var snittprisen 4,2 millioner.
– Snittprisforskjellen på 600.000 på enebolig høres kanskje voldsomt ut, men Alta har et relativt lite marked slik at når det har blitt solgt en del nyere og dyrere eneboliger i 2023, kan det være nok til å gi et slikt utslag på statistikken, sier Daniel og fortsetter: – En helt ok enebolig ligger i intervallet 4,5-5 millioner, og en leilighet med to soverom på omkring 3,5 millioner. Selv om snittprisene har gått noe opp, har det ikke vært den helt store veksten.

I løpet av de siste årene har det blitt bygget større og dyrere i Alta, og I 2023 ble det satt prisrekord i Alta, med dyrest solgte enebolig for 11,4 millioner. Megleren tror vi vil se flere boliger i denne prisklassen i årene som kommer.
– I et 10-års perspektiv har snittstørrelsen på nye boliger økt med ca. 40 kvm. Tidligere bygde man for å bo livet ut, men nå skifter man gjerne bolig etter livssituasjon. Det er derfor ikke unaturlig at flere større og dyrere eneboliger kommer for salg.  

En annen trend Daniel har merket seg er at flere nå kan slå seg til ro med å ha rekkehus som endestasjon.
– Tidligere skulle man absolutt etterstrebe enebolig, men stadig økte priser har ført til at man holder seg til rekkehus slik at man fortsatt kan ha god byggeteknisk standard uten det helt store fremtidige vedlikeholdsbehovet. Ser vi på større byer i nasjonal målestokk har det allerede vært slik i flere tiår, forteller han.

I spåkulen til Adamsen ser han en fortsatt stabil markedssituasjon: – Det vil alltid være litt opp og ned i boligmarkedet, men vi har budsjettert for normalår også i 2024.