Nedgang i boligprisene i desember

Boligprisene sank med 0,9 prosent i desember 2023 samlet sett i Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent.

I 2023 steg boligprisene i Norge med 0,5 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 218 068 kroner ved utgangen av desember.

– Boligprisene sank 0,9 prosent i desember, noe som ga en liten oppgang på 0,2 prosent sesongjustert. 2023 ender dermed som vi prognostiserte sist måned med en liten oppgang på 0,5 prosent. Med en vekst i konsumprisene i 2023 på mellom 4 og 5 prosent innebærer dette at bolig reelt sett har blitt billigere, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

– Det er solgt nesten like mange boliger både i desember og i 2023 under ett som i 2022. Bruktboligmarkedet er påfallende stabilt til tross for den moderate prisutviklingen, sier Lauridsen.

– Rett før jul la vi frem vår prognose for boligprisene i år og vi venter en god vekst på 4 prosent gjennom 2024. Dette innebærer at vi også i år vil oppleve den såkalte januareffekten i boligmarkedet med en sterk oppgang i boligprisene i årets første måned. Vi tror det skal mye til for å rokke ved dette mønsteret, sier han.

God aktivitet og nedgang i usolgte

I desember ble det solgt 3.018 boliger i Norge, noe som er 0,5 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

I 2023 ble det solgt 90.732 boliger i Norge, noe som er 0,8 prosent færre enn i 2022.

I desember ble det lagt ut 3.199 boliger for salg i Norge, noe som 2,7 prosent færre enn i samme måned i 2022.

I 2023 ble det lagt ut 103.623 boliger for salg i Norge, noe som er 0,8 prosent flere enn i 2022.

– Omsetningen i bruktboligmarked i 2023 endte på nivå med 2022 og volumene er som årene før pandemien. Pandemiårene 2020 og 2021 skiller seg markant ut med en betydelig høyere omsetning i bruktboligmarkedet, sier Lauridsen.

– Gjennom desember har det også vært et fall i antall usolgte på markedet, og vi går ikke inn i 2024 med en unormalt stor tilbudsside, sier han.

Det tok i gjennomsnitt 62 dager å selge en bolig i desember opp fra 49 dager i november. Kortest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 34 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 111 dager.

Boliginvesteringene vil dra ned renten

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Asker og Bærum hvor prisene steg med 2 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar /m Stange med en sesongkorrigert nedgang 0,2 prosent.

Den sterkeste utviklingen i 2023 har Stavanger m/omegn og Kristiansand og med en oppgang på 5,4 og 5,3 prosent.

Svakest utvikling i 2023 har Porsgrunn/Skien med minus 3,4 prosent etterfulgt av Bodø m/Fauske og Tromsø med nedgang på 3,2 og 2,9 prosent.

– Boligprisutviklingen i Stavanger og Kristiansand skiller seg betydelig ut fra resten landet, og Agder og Rogaland er de eneste områdene i Norge som kan få en liten oppgang i realboligprisene i 2023, sier Lauridsen.

– Vår store bekymring fremover er ikke knyttet bruktboligmarkedet, men til nyboligmarkedet. Konsekvensene av salgssvikten i nyboligmarkedet vil vi først se i 2025 og 2026, da det vil bli ferdigstilt historisk få nye boliger i Norge.

– Vår vurdering er at Norges Bank ennå ikke har tatt innover seg det som skjer boligbyggingen og hva dette vil bety for norsk økonomi. Det er også et sjeldens stor sprik i anslagene for boliginvesteringene fra Norges Bank og SSB for tiden fremover.

– Mens SSB før jul la frem en prognose på -16,2 prosent i 2024 venter Norges Bank et fall på 6,4 prosent. SSBs prognose etter vårt syn er nærmere realiteten, og vi mener Norges Bank blir nødt til både å revurdere sin prognose og rentebane. Trolig blir de nødt til å sette ned renten allerede i mars, avslutter Lauridsen.