Derfor bør du foreta en verdivurdering av boligen din

Spesielt i en tid med prisøkninger og rentestigning, så er det svært nyttig å vite hva boligen din er verdt.

Formålet med en verdivurdering er å fastsette boligens antatte verdi i boligmarkedet. Hva boligen er verdt avhenger av markedsverdien, altså hva kjøperne i markedet er villige til å betale for den.

I en tid med renteheving og økte priser, så er det klokt å ha oversikt over verdiene vi eier. Bolig er blant de største investeringene vi foretar oss i løpet av livet, og det oppleves betryggende å vite hva den er verdt. Derfor er det lurt å investere i å få en megler på besøk for å foreta en verdivurdering av boligen din.

Viktige faktorer for verdivurdering

Det er mange faktorer som ligger til grunn for verdivurderingen; standarden på boligen, beliggenhet, størrelsen på tomten og solforhold kan være sterke drivere.

I tillegg spiller nærmiljøet en stor rolle. Folk er naturligvis opptatt av fasiliteter rundt boligen, som i seg selv bidrar til økt trivsel. Eksempelvis er nærhet til offentlig transport, butikker, fritidsaktiviteter, skoler og barnehager viktig.

Det som kan påvirke prisen negativt er intern beliggenhet, som blant annet kan bety at boligen ligger på et sted med mye støy og uønsket aktivitet. Eksempler på dette er beliggenhet nær busstopp eller motorvei. Hvorvidt boligen ligger i første eller sjette etasje i en blokk kan også spille en viktig rolle.

Samtidig er det viktig å presisere at disse faktorene er relative. Folk verdsetter ting ulikt, spesielt med tanke på egen livssituasjon.

Samler informasjon om boligen

Første steg i en verdivurdering er å få megler på befaring hjemme hos deg. Megleren vil samle opp informasjon om boligens historikk, blant annet endringer i boligen de siste årene, utvikling i og rundt nærområdet og eventuelle felleskostnader. I tillegg vil vedkommende gå gjennom boligen din for å se på standard, planløsning og utbedringer som du har foretatt i boligen.

Etter gjennomgangen vil megleren gå tilbake for å regne ut en verdi basert på faktorer som kvadratmeterpris, beliggenhet og referanser fra lignende eiendommer. Du vil deretter motta en verdivurdering eller e-takst, dokumentert med blant annet bilder, på bakgrunn av all informasjonen megleren har samlet inn.

Ha realistiske forventninger

Som selger har du naturligvis forventninger om hva boligen din er verdt. Eksempelvis er det naturlig å sammenligne boligprisen din med prisen naboen fikk ved sitt salg. I noen tilfeller vil dette være en realistisk forventning, men noen ganger er det andre faktorer som spiller inn.

Boligmarkedet kan endre seg i løpet av kort tid. Et eksempel er at etterspørselen etter boliger kan synke i ditt område. Fordi prisen avhenger av markedet, vil en verdivurdering kun være en kvalifisert gjetning.

Det betyr at det aldri er en garanti for at verdien på boligen vil være det du faktisk får i salgsprosessen. Det du kan være sikker på, er at du hos oss i Partners får en dedikert megler som er lokalkjent og har god kunnskap og erfaring fra akkurat ditt nabolag. Du skal derfor være trygg på at verdivurderingen blir så presis som mulig, 

Her finner du meglerkontoret i ditt område.