Positiv boligutvikling i Alta

Den siste igangsettingsstatistikken fra SSB viser at det er betydelige regionale variasjoner i boligbyggingen i Nord-Norge. Mens nasjonal boligbygging opplever en nedgang på 17 prosent for 3.kvartal 2023, viser det seg at enkelte kommuner skiller seg positivt ut – deriblant Alta.

Ikke overraskende er det by-kommuner som dominerer boligbyggingen i Nord-Norge, og står for 72 prosent av igangsettingen. Dette utfordrer distriktskommunene i de tre nordligste fylker.

Alta står imidlertid som et eksempel på positiv utvikling, med tillatelse til 111 leiligheter igangsatt de tre første kvartalene i år. Samme periode i fjor var tallet 73. Når det gjelder eneboliger ble det i løpet av årets ni første måneder gitt igangsettingstillatelse på 29, med en liten nedgang i år til 20 eneboliger.

– Alta er en relativt liten kommune, slik at et par nybyggsprosjekt fort kan vippe statistikken den ene eller andre veien. Likevel har vi gjennom mange år sett en positiv utvikling med både befolkningsvekst og nybygging i Alta, forteller Daniel André Adamsen hos Partners Eiendomsmegling.

Daniel bemerker videre at det er usikkert om alle de utstedte igangsettingstillatelsene faktisk fører til byggestart, da denne er gyldig i tre år. Det har imidlertid vist seg at de fleste tillatelser til slutt blir realisert.

Bygger større og dyrere

Av de 20 boligene som har fått igangsettingstillattelse i løpet av årets ni første måneder, har de et samlet bruksareal på 4459 kvm. Det betyr at snittboligen er på omkring 223 kvm. Går vi 10 år tilbake i tid, var en snittbolig i Alta på 183 kvm.

Nedgang på landsbasis
I Nord-Norge har boligbyggingen totalt sett gått ned med 13 prosent for tredje kvartal 2022 til samme periode i 2023. Denne perioden ble det igangsatt 385 nye boliger, noe som er godt under snittet for perioden 2014 til 2023 som har vært 543. Likevel har regionens andel av den nasjonale boligbyggingen økt, og nedgang er noe man ser i hele landet.

– Vi har sett samme tendenser på statistikker tidligere. Alta har et stabilt og forutsigbart marked, som ikke påvirkes i like stor grad av svingninger som mange andre kommuner må kjenne på, avslutter Adamsen.