Hva vil skje med boligprisene fremover?

Boligpriser blir normalt sett påvirket av høyere renter. Norges Bank varsler en fortsatt progressiv renteoppgang, noe som tradisjonelt sett slår direkte inn på boligmarkedet – samt lånet på din bolig. Hva vil skje med boligprisene fremover?

Det siste året har vi opplevd eksplosive prisstigninger på strøm, drivstoff, matvarer og vanlige forbruksvarer. Dette har igjen bidratt til økt inflasjon, som måles gjennom konsumprisindeksen.

Frem til august 2022 virket ikke boligprisene å ha blitt påvirket av de varslede renteøkningene fra Norges Bank, men i september kom de første tegnene;

Boligmarkedet opplevde en nominell prisnedgang fra august til september på 2,2 prosent, og korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen på 0,6 prosent i samme periode. Hittil i år har prisene steget med 6,7 prosent på landsbasis.

Les også: Slik påvirker inflasjon din økonomi

Nytt forslag rundt utlånsforskriften


Finanstilsynet fremmet nylig et forslag til endringer i gjeldende utlånsforskrift. Forslaget innebærer blant annet at maksimalgrensen for leietakerens samlede gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt ved yting av nye lån.

Etter Finanstilsynets vurdering er det nå økt risiko for finansiell ustabilitet sammenliknet med situasjonen da gjeldende utlånsforskrift ble fastsatt. 

Skulle Finansdepartementet velge å ta inn endringen, vil dette trolig påvirke boligprisene ytterligere.


Styringsrenten

Gjennom styringsrenten kan Norges Bank påvirke inflasjonen i norsk økonomi. Bankene sine prognoser baserer seg på en forventet årsvekst i konsumprisene nær 2 prosent over tid.

Allerede nå har Norges Bank justert opp styringsrenten opp til 2,25 prosent, og ytterligere oppjusteringer er ventet å komme frem til utgangen av året – de siste signalene nå er en nedgang ganske raskt i 2023

  • Høyere renter og økte levekostnader har ringvirkninger, også for boligmarkedet. Vi venter at prisene vil falle noe utover høsten og inn i vinteren, men forhåpentligvis vil nedgangen være moderat og gi en justering i forhold til den kraftige prisveksten som allerede er tatt ut i år, påpeker Sodeland.

Gjør utregning på et eventuelt lån

Oppjustering av styringsrenten innvirker ikke utelukkende på boligprisene, men også rentene knyttet til boliglån. I løpet av det siste året er styringsrenten satt opp fra null til 2,25%. Norges Bank har i sine prognoser lagt til grunn at styringsrenten øker til rundt 3% i løpet av første halvår.   Boliglånsrenten er normalt 1,5% høyere enn styringsrenten. 

Dersom renteprognose slår til, vil boliglånsrenten være 4,5 prosent halvveis ut i 2023. 

En enkel beregning med boliglånskalkulator viser følgende;

Lånte du eksempelvis 3,5 NOK ved begynnelsen av 2022, med 500 000 NOK i egenkapital, kostet dette lånet rundt 16 500 NOK per måned  (med 25 års avdragstid). 

Øker renten til 4,5 prosent, vil det samme lånet koste deg 19 500 NOK. 

Altså en økning på 3 000 kroner i måneden. 

Store regionale forskjeller 

Eiendom Norges regionsrapport for tredje kvartal i år tegner et bilde om svært varierende markeder rundt omkring i landet. 

Partners Eiendomsmegling har i underkant av 30 lokalkontorer fra Finnmark i nord til Arendal i sør. I Arendal har de så langt i år opplevd rekordhøy prisvekst.

  • Lokalt her i Arendalsområdet forventer vi ikke nedgang, men en utflating. Etterspørselen er fremdeles veldig stor her, og denne veier litt opp mot økte priser og pågående renteoppgang. I tillegg har vi mange lokale prosjekter som vil sørge for økt aktivitet i næringslivet, og dermed sikre nye arbeidsplasser, forteller Glenn Olsen, daglig leder i Meglerhuset & Partners i Arendal. 

Les også: Arendal blant Norges fem største vekstmarkeder

Still godt forberedt

Det generelle rådet for deg som vurderer å kjøpe eller selge bolig er å ha orden på økonomien.

  •  Først og fremst råder vi alle til å ha finansieringsbeviset i orden før du begynner å se etter ny bolig. På denne måten sparer du mye tid hvis du plutselig kommer over drømmeboligen,sier Olsen.

Han opplever at det er en direkte sammenheng med å stille godt forberedte forut, og det å få en god opplevelse av salgsprosessen som helhet.   

  • Som meglere føler vi et stort ansvar til å gi deg den beste veiledningen, så ikke nøl med å ta direkte kontakt for en uformell prat om bolighandel. Vi vil også da kunne gi deg tips om fremtidige boliger som kommer på markedet, avslutter Olsen. 

Vi håper du fikk noen svar på hva som vil skje med boligprisene fremover. Du kan du lese mer om bolig på vår blogg her.

Trenger du hjelp til å selge din bolig? Eller kanskje det er på tide med en ny verdivurdering? Vi hjelper deg gjerne! Kontakt oss her.