Nye arveregler ved eiendom

Nye regler gjelder ved arv etter 1. januar 2021. Det kan være lurt å sette seg inn i dette dersom du skal sette opp et testamente. Spesielt gjelder dette ved arv av familiehytta eller annen eiendom.  


Også etter ny arvelov står arvelater fritt til å testamentere bort 1/3 av formuen sin til hvem eller hva det måtte være dersom man har barn, mens pliktdelsarven – altså 2/3 av hva avdøde etterlater seg, er den arven som barna har krav på. Denne økes fra ca. 10G til 15G, som i dag er ca 1,5 millioner kroner per barn. I den nye arveloven har arvelater også større anledning til å bestemme over spesifikke gjenstander i testamentet.


Hva så med landstedet eller familiehytta?

Skal du sette opp et testamente, kan du bestemme over hva slags gjenstander som arvingene skal motta som arv. Her kan for eksempel familiens hytte bli testamentert til ett av barna. Men det er allikevel noen ting man må huske på:


Hytta kan testamenteres til ett av barna (hvis man har flere), men dette fordrer at den som arver betaler mellomlegget til dødsboet, dersom verdien av hytta er større enn vedkommendes lodd i boet (netto arv).


– Den nye arveloven gjør det mulig å bestemme hvem av barna som skal arve hytta, forklarer advokat Johan A. Mettevoll hos Advokatfirma Mettevoll AS.  – Det betyr at så lenge de andre barna er sikret sin pliktdelsarv etter loven, er dette OK. Dersom hytta er verdt mer enn pliktdelsarven de andre barna mottar, skal den som arver hytta, betale mellomlegget til dødsboet, sier han.


Mettevoll kommer med et eksempel: – Si at dødsboet er på totalt 8 millioner, som skal deles mellom 4 barn. Dersom hytta er verdt to millioner, kan den som arver hytta overta denne uten å gjøre noe, siden alle barna arver verdier på totalt 2 millioner hver. Er hytta derimot verdt mer enn pliktdelsarven til de andre barna, må den som arver hytta betale mellomlegget. F.eks, hvis hytta er verdt 5 millioner, må arvingen betale 3 millioner inn i dødsboet for å overta hytta. Man må her også huske at det er verdiene på dødsfallstidspunktet som skal vurderes. Det er derfor viktig at testamentet utformes slik at man tar høyde for endring i G og eiendomsprisene.

Advokat Johan A. Mettevoll


Samboere
Som vi har skrevet om tidligere, så er det et par juridiske momenter man bør ha klart om man bestemmer seg for å flytte sammen. Dette gjelder også ved arv. Også i den nye loven har ikke samboer de samme rettigheter som en ektefelle har ved dødsfall. Om en av samboerne dør og de ikke har felles barn, har ikke den andre samboer krav på arv. Men dersom de har felles barn, eller venter barn sammen, har de arverett til minst 4G. Dette kan økes ved et testamente.


– Er man samboere, er det ikke bare samboerkontrakter man bør signere, understreker Mettevoll. – Er man samboere, er det også svært viktig å opprette testamente. Har man barn fra før, og man går bort uten å ha skrevet testamente, har ikke samboer krav på arv. Dette må eventuelt reguleres i et testamente, hvor samboer for eksempel kan bli testamentert 1/3 av dødsboet, og hvor resten av arven går til barna som pliktdelsarv Har man ikke barn, kan man testamentere hele formuen til samboer, avslutter Mettevoll.


Det viktigste er uansett at oppgjøret går ryddig for seg, så kontakt gjerne en advokat om du er usikker på hvordan man går frem.


Kilder: Huseierne.no, Arv.no, Advokatfirma Mettevoll AS

Ill.foto: Partners Eiendomsmegling Alta