Boligmarkedet 2020: – Høyere snittpris i vest enn i øst

Boligmarkedet har absolutt ikke vært i hvilemodus i 2020, selv om vi har vært gjennom koronakrisen. I Alta har det så langt i år blitt omsatt cirka 50 flere boliger enn i 2019.

Alta har et stabilt marked med omtrent 400 salg årlig. 2019-tallet endte på 380, og i 2020 vil det bli solgt om lag 430 boliger. At tallet er noe høyere skyldes i hovedsak at det er noen leilighetsprosjekt som har blitt ferdigstilt og tinglyst i år. I Alta er det totalt cirka 6500 boliger, noe som betyr at i underkant 7 % av boligene har fått ny eier i løpet av året som har gått. Når man ser nærmere på disse tallene, er det minst eiendomsoverdrager blant de som har 9518 som sitt postnummer. Her har det bare vært 6 salg i året som har gått. Ser man bort fra dette, så er det fra Bukta og østover mot Kronstad, Kaiskuru, Saga, Tverrelvalen og Rafsbotn hvor folk holder seg mest i ro.

På andre enden av skalaen finner vi Aronnes hvor 46 av 505 boliger skiftet eier, eller cirka 9 %.

– I denne bydelen har vi en tett konsentrasjon av både selveier- og borettslagsleiligheter hvor folk flytter litt hyppigere enn fra eneboliger, så jeg vil tro at dette er årsaken til at Aronnes topper denne statistikken, forteller Daniel André Adamsen hos Partners Eiendomsmegling.

Tilbake til det normale
Salgsåret for meglerne i Alta startet bra med 50 salg i januar og februar. I mars måned når landet stengte ned, uteble salgene. Slik var også april. I mai måned løsnet det igjen, og da så man en økning helt frem til Juli hvor det toppet seg med 56 eneboliger i en måned når folk normalt er bortreist og på ferie. – Utover høsten har det også vært bra med salg. Vi er tilbake til det normale, konstaterer Adamsen.

Dyrere i vest enn i øst
Snittprisen på eneboliger varierer noe i Alta. Enkelt sagt, jo nærmere sentrum jo dyrere. Ser man bort fra utkanten av Alta, er det lavest snittpris på østsiden med 26.594,- pr. kvm. I Bossekop og Gakori er snittprisen 28.374,- og dyrest er det på Midtbakken, Gamle Sentrum og Tollevika med 29.317,- pr kvm for enebolig. Tilsvarende er det også med leiligheter, og her må man i snitt ut med 43.070,- pr kvm i samme område.

Prisnedgang
For de som har regnet med en kjempe prisvekst siste året må man skuffe noen. Mens snittpris på leilighet i Alta har gått fra 41.001,- i 2019 til 39.938,- i 2020, så har prisnedgangen vært fra 27.115,- til 26.743,- på eneboliger.

– Dersom det selges mange eldre boliger går gjerne kvadratmeterprisen ned, og selges det mange nye går snittprisen opp. Slik er det når vi er i et forholdsvis lite marked, så man kan nok ikke se ukritisk på statistikken, mener Daniel og fortsetter: – Vi ser også folk som kjøpte bolig i fjor, som selger i år med en prisøkning.


I følge eiendomsmegleren er rådet klart: – Hold boligen din vedlike. Om ikke kjøkkenet er av nyeste dato, så er det greit så lenge boligen gjennomgående kan vise til at den har blitt tatt vare på.

Hva med 2021 lokalt?
– I Alta drar vi fortsatt fordelene av å være i et lite og forutsigbart marked, så jeg vil tro at det ikke blir de store endringene fra tidligere år. Går det veldig bra i Norge, går det greit i Alta. Går det dårlig i Norge, så går det fortsatt greit i Alta. Vi vil nok fortsatt se en sunn prisvekst, både på leiligheter og eneboliger.


Hva med 2021 i nasjonalt perspektiv?
– Norsk økonomi har klart seg mye bedre i kjølvannet av korona enn mange spådde. En av de faktorene som har størst effekt på boligmarkedet er renten; den trumfer alt. Ut fra forventingene om vedvarende lav rente, økt kjøpekraft og økt forbruk kombinert med lav tilførsel av nye boliger og en uendret boliglånsforskrift, kan vi forvente en prisvekst også i 2021. Nyhetene om oppstart av vaksinering mot covid19 allerede rundt nyttår gir håp om at ting vil normalisere seg – kanskje allerede i løpet av første halvdel av 2021, avslutter Daniel André Adamsen.


9510+9511 (Gamle sentrum, Midtbakken, Tollevika og Skaialuft):
1090 boenheter totalt i området
Snittpris enebolig: 29317,-
Snittpris leilighet: 43.070,-

9512+9513 (Bossekop og Gakori):
1559 boliger totalt i området
Snittpris enebolig: 28374,- enebolig
Snittpris leilighet: 36484,- leilighet

9514 (Aronnes):
505 boliger totalt i området
Snittpris enebolig: 26817,- enebolig
Snittpris leilighet: 44148,- leilighet

9515+9516+9517 (Bukta, Elvebakken, Kronstad, Kaiskuru, Saga, Tverrelvdalen og Rafsbotn):
1936 boliger totalt i området
Snittpris enebolig: 26594,- enebolig
Snittpris leilighet: 37371,- leilighet

9518 (Eiby, Øvre Alta, Hjemmeluft, Kåfjord):
310 boliger totalt i området